حوله طاووس تبریز ساخته شده از پوست تمساح

آیا نقل مکان کرده اید یا فقط می خواهید حوله های قدیمی خود را جایگزین کنید؟

قبل از شروع به جستجو، به شما خواهیم گفت که چه نوع حوله طاووس تبریز در خانه داشته باشید، به چه تعداد و چرا نیاز دارید. بیا شروع کنیم!

دو دسته حوله برای هر یک از اعضای خانواده مورد نیاز است. حوله ها باید تقریبا هر 3 روز یکبار شسته شوند.

با 2 ست برای هر نفر، مطمئناً همیشه حوله های تمیز آماده استفاده دارید. در هر دسته باید موارد زیر وجود داشته باشد:

حوله صورت: به آنها حوله مهمان نیز می گویند و اندازه آنها 30 در 50 سانتی متر است.

حوله های 50 در 100 سانتی متر برای خشک کردن دست ها.

حوله

اگر موهای بلندی دارید، به حوله دیگری برای خشک کردن موهایتان نیاز دارید.
حوله دوش برای هر روز 70 در 140 سانتی متر.

حوله پا تشک حمام: در اینجا حداقل اندازه 50×70 سانتی متر و ضخامت بیشتر از 700 گرم در متر مربع را توصیه می کنیم تا رطوبت را به خوبی جذب کند.
بسته به فصل سال، پیشنهاد می شود یک حوله حمام 100 در 150 سانتی متر یا یک حوله حمام به این ست حوله اضافه کنید. ایده آل برای پوشش بیشتر بدن در ماه های سردتر.

آیا نقل مکان کرده اید یا فقط می خواهید حوله های قدیمی خود را جایگزین کنید؟ قبل از شروع به جستجو، به شما خواهیم گفت که چه نوع حوله ای در خانه داشته باشید، به چه تعداد و چرا نیاز دارید.

دو دسته حوله برای هر یک از اعضای خانواده مورد نیاز است. حوله ها باید تقریبا هر 3 روز یکبار شسته شوند.

با 2 ست برای هر نفر، مطمئناً همیشه حوله های تمیز آماده استفاده دارید. در هر دسته باید موارد زیر وجود داشته باشد: